Hvad er
"Mød en mulighed"

... og det der erhvervsuddannelse egentligt for noget?

Bliv inspireret til dit uddannelses- og karrierevalg


De faglærte fag er alle i rivende udvikling, og efterspørgslen på faglærte kandidater stiger stødt. Derfor vil dine jobmuligheder som udlært med en erhvervsuddannelse, fremadrettet være rigtigt gode. Der er brug for dig i erhvervslivet!

En erhvervsuddannelse åbner døren for mange forskellige karriereveje – og med en erhvervsuddannelse i hånden kan du også læse videre på en videregående uddannelse på et senere tidspunkt, hvis du har lyst til det.

Hvad kan du forvente på dagen?
Du kan møde og snakke med en lang række forskellige virksomheder, som findes lige her i din egen "baghave", og høre om alle de muligheder, du har faktisk har med en erhvervsuddannelse.  

På "Mød en mulighed" kan du blandt andet:

 • Møde virksomheder fra mange forskellige brancher, og få gode råd fra virksomhederne som kan hjælpe dig, når
  du på et tidspunkt skal vælge uddannelse eller karrierevej
 • Få en indledende snak om mulig praktik- eller elevplads i en af virksomhederne
 • Få mulighed for at møde ansatte, elever og lærlinge, og høre om deres uddannelses-og karrierevej, og hvilke tanker de har gjort sig undervejs

Hvad er en erhvervsuddannelse?

Mange ved måske ikke helt, hvad en erhvervsuddannelse i grunden er, og hvad det vil sige at være elev / i lære i en virksomhed. Men helt kort fortalt, så er en erhvervsuddannelse en uddannelse, hvor du skifter mellem at gå i skole og være i praktik / i lære i en virksomhed.

Nogle uddannelser er meget praktiske, andre meget boglige – men det, du lærer på skolen er oftest erhvervsrettet og tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger inden for den branche, du har valgt. Du kombinerer altså teori med praktisk erfaring, så der bliver skabt en sammenhæng mellem det, du lærer i skolen, og det du lærer ude i den virksomhed, du er tilknyttet.

Hvordan foregår det rent praktisk, når man får en elevplads hos en virksomhed? 
Når du er elev i en virksomhed, er du ansat af virksomheden og får også løn under uddannelsen. Din elevløn er aftalt mellem arbejdsgiveren og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever på erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 og 12.500 kroner om måneden, og den stiger hvert år. Hvor lang tid uddannelsen tager, afhænger af flere ting bl.a. uddannelsesretning samt alder og om du fx kommer fra en gymnasial uddannelse eller direkte fra folkeskolen. Tiden kan således variere meget, men det vil typisk ligge imellem 2 - 5 1/2 år. Du kan herefter søge faglærte job, starte egen virksomhed eller læse videre på en videregående uddannelse.

Fordelene
Du vil lære, hvordan en arbejdsplads fungerer. Du får lov til at prøve kræfter med mange forskellige arbejdsopgaver, som vil gøre din hverdag spændende, og udvikle dig både fagligt og personligt. Du får ført teori ud i praksis, og på den måde forberedt dig til en karriere inden for en bestemt branche. Du får altså et voksent ansvar, hvor du er der for at lære, men hvor virksomheden til gengæld også forventer noget af dig. 

Spørgsmål og vejledning
Har du flere spørgsmål til erhvervsuddannelser og det at være elev i en virksomhed, så kan du få meget mere hjælp og vejledning hos Studievalg Danmark. Du trykker bare på knappen herunder.

De mange fordele
 • Gode jobmuligheder efterfølgende
 • Adgang til videregående uddannelser
 • Mulighed for at starte selvstændig virksomhed
 • Løn under uddannelse
 • Praktisk erfaring med dit fag
 • Synlige resultater hver dag
 • Faglig og håndværksmæssig dygtiggørelse
 • Erfaring med arbejdslivet
 • Ansvar og personlig udvikling

Vidste du, at ...

Du er virkelig eftertragtet!

 • Prognoser peger på, at der i 2030 vil mangle ca. 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked!
Tallet er fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der i 2021 har lavet en undersøgelse, hvor de kortlægger arbejdsstyrkens forandringer over de kommende år, hvor de estimerer at særligt faglært arbejdskraft kommer til at mangle. Du kan se hele undersøgelsen herunder.

Du har mange valgmuligheder

 • Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem.
Uanset hvad du interesserer dig for, vil du højst sandsynligt kunne finde en erhvervs-uddannelse, der passer lige præcis til dig.
Du kan se meget mere om alle de forskellige uddannelsesmuligheder på Uddannelsesguiden.

Du har gode ods for at blive iværksætter

 • Faglærte bliver oftere iværksættere end personer fra andre uddannelsesgrupper.
Erhvervsuddannelserne er en god vej til at blive iværksætter. Faktisk viser en undersøgelse, at 

Erhvervsuddannelserne er den uddannelsesgruppe, hvor den højeste andel af de færdiguddannede ejer egen virksomhed 10 år efter endt uddannelse. 

Hvem er "vi" egentlig?

Campus Skanderborg, BusinessForum Skanderborg og ErhvervSkanderborg er gået sammen om at lave ”Mød en mulighed”, så du kan blive klogere på, hvilke karrieremuligheder en erhvervsuddannelse kan give dig.

ErhvervSkanderborg er et uafhængigt talerør mellem erhvervslivet og Skanderborg Kommune. Det er en privat medlemsejet forening og samtidigt Skanderborg Kommunes erhvervsråd. Det betyder, at vi har en kontrakt med kommunen og vejleder ALLE virksomheder, som måtte have brug for det. Samtidig laver vi hvert år en lang række faglige og sociale arrangementer samt hjælper med at skabe netværk m.m.

Campus Skanderborg er et område, hvor rigtigt mange forskellige ungdomsuddannelser er samlet. Her finder du fx: Danmarks største 10. klassecenter (UCS10), Skanderborg Gymnasium, SCU (Skanderborg-Odder Center for Uddannelse), hvor man kan læse HHX, HF, EUX, EUD, VUC, HTX.  

BusinessForum Skanderborg er et stærkt netværk for direktører fra de større virksomheder i Skanderborg kommune. Netværket giver dem et fortroligt forum for sparring og ny viden - og en mulighed for sammen at yde maksimal indflydelse på de beslutninger, der kan påvirke erhvervslivet - lokalt, regionalt og nationalt.